Các bước cơ bản để hoàn thành một dự án

Các bước được áp dụng chung cho các các dự án về điện nhẹ, hệ thống camera an ninh, hệ thống báo cháy..

 1. 1
  Tiếp nhận thông tin dự án

  Sau khi tiếp nhận thông tin dự án, công ty HDR sẽ tiến hành khảo sát khu vực cần làm mới hoặc cải tạo

 2. 2
  Thiết kế và báo giá

  Thiết kế dựa trên những yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra. Chúng tôi sẽ thiết kế và tính toán sau đó gửi báo giá tới chủ đầu tư

 3. 3
  Ký kết hợp đồng và triển khai

  Hợp đồng được ký kết sau khi đơn vị thi công và chủ đầu tư thống nhất được các phương án và báo giá đề ra

 4. 4
  Vận hành và thanh lý hợp đồng

  Sau khi hoàn thành các hạng mục theo thời gian quy định, hệ thống sẽ vận hành thử và cuối cùng là ký kết thanh lý hợp đồng

 5. 5
  Bảo hành

  Đơn vị thi công có tránh nhiệm bảo hành các hạng mục đã thực hiện hoạt động tốt trong vòng 12 tháng

TIN MỚI